فرم درخواست جلسه مشاوره

در حال حاضر، نرخ پایه‌ی خدمات مشاوره به شرح زیر است:

- مشاوره به اشخاص حقوقی و سازمان‌ها (از ساعتی 3.5 میلیون تومان خالص)

- مشاوره به اشخاص حقیقی (از ساعتی 2.5 میلیون تومان خالص)

- مشاوره راهنمایی شغلی (از ساعتی 1.5 میلیون تومان) - این نوع خدمتِ مشاوره فقط به‌صورت مجازی ارائه می‌شود.

در صورت نیاز به انعقاد قرارداد یا پیش قرارداد، لطفا گزینه‌ی مورد نظر را از منوی کشویی انتخاب فرمایید. 

لطفا توجه فرمایید که نرخ خدمات مشاوره در بالا، نرخ پایه بوده و بنا به نوعِ خدمت درخواستی توسط کارفرمایان محترم، مبلغ نهایی با توافق طرفین تعیین خواهد شد. 


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی درخواست‌کننده‌ی مشاوره را بنویسید. نام و نام خانوادگی درخواست‌کننده‌ی مشاوره را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام سازمان مطبوعِ درخواست‌کننده‌ی مشاوره را بنویسید. نام سازمان مطبوعِ درخواست‌کننده‌ی مشاوره را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهرِ سازمانِ مطبوع (محل برگزاری جلسات مشاوره) را بنویسید. استان و شهرِ سازمانِ مطبوع (محل برگزاری جلسات مشاوره) را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
سمت سازمانی درخواست‌کننده‌ی مشاوره را بنویسید. سمت سازمانی درخواست‌کننده‌ی مشاوره را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل درخواست‌کننده‌ی خدمات مشاوره را بنویسید. شماره موبایل درخواست‌کننده‌ی خدمات مشاوره را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نوعِ سازمانِ مطبوع را انتخاب کنید.
آیا سازمان در بورس تهران پذیرفته‌شده است؟ را انتخاب کنید.
آیا سازمان دارای کمیته‌ی حسابرسی است؟ را انتخاب کنید.
موضوع درخواست مشاوره (لطفا هدف درخواستِ مشاوره و نیازهای سازمان به‌خوبی تببین شود) را بنویسید. موضوع درخواست مشاوره (لطفا هدف درخواستِ مشاوره و نیازهای سازمان به‌خوبی تببین شود) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نوع برگزاری جلسه را انتخاب کنید.
آیا نیاز به انعقاد قرارداد دارید؟ را انتخاب کنید.
آیا فرآیند همکاری شامل ارائه‌ی پروپوزال است؟ را انتخاب کنید.
آیا فرآیند انتخاب مشاور توسط سازمان شما مشمولِ سازوکار برگزاری مناقصه و ارائه قیمت است؟ را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...