رسیدگی

برگزاری اثربخش جلسات مصاحبه در رسیدگی‌های حسابرسان داخلی (قسمت اول)

/interview-01

مصاحبه یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات برای حسابرسان داخلی است. اغلب در مصاحبه‌ها اطلاعاتی به‌دست می‌آید که با سایر روش‌ها غیر قابل جمع‌آوری است. افراد مرتبط و درگیر فرآیند یا حوزه‌ی مورد رسیدگی، بهترین منبع اطلاعاتی برای آگاهی حسابرسان داخلی از ضعف سازوکار فرآیندها، سیستم‌ها یا کنترل‌های داخلی هستند. از سویی اما، برگزاری اثربخش جلسات مصاحبه نیازمند مهارت‌های ارتباطی ویژه است. حسابرسان داخلی تازه‌کار اغلب در این حوزه ضعف‌های جدی داشته که باید برای رفع آن فعالانه بکوشند. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتم دو مطلب در خصوص مصاحبه بنویسم. مطالب حاضر با بهره‌گیری از موضوعات و نکات مطرح شده در کتاب خوب راسل با عنوان «راهنمای جیبی حسابرسی داخلی» پیرامون مصاحبه تنظیم شده و راهنمایی کلی برای راهبری جلسات مصاحبه فرآهم می‌کند. در نوشته‌ی دوم، از تجربیات خودم پیرامون برگزاری جلسات مصاحبه و ارائه مفهومی جدید با عنوان «مثلث مصاحبه» خواهم نوشت.