ترجمه‌ی رهنمودِ بازنمود《اصول محوری حسابرسی داخلی در کاربست چارچوب بین‌المللی اجرای حرفه‌ای حسابرسی داخلی: توانمندسازها و شاخص‌های کلیدی》که به‌دلیل اهمیت بالای آن در برقراری ارتباط اجرایی میان اصول محوری حسابرسی داخلی و نحوه‌ی کاربرد آن در کاربست چارچوب بین‌المللی اجرای حرفه‌ای، از زمان انتشار در آگوست 2019 مورد توجه محافل حرفه‌ای متعدد قرار گرفته است، توسط انتشارات نگاه دانش، با حمایت معنوی انجمن حسابرسان داخلی ایران و ترجمه من و محمد غواصی کناری هفته گذشته منتشر شد. توزیع نشریه نیز بر عهده‌ی واحد آموزش انجمن است. برای تهیه کتاب می‌توانید این‌جا کلیک کنید.

پی‌نوشت یکم: کتاب دربرگیرنده پیش‌گفتار، تشریح چارچوب بین‌المللی اجرای حرفه‌ای حسابرسی داخلی، خلاصه‌ی اجرایی، مقدمه، تشریح اصول دهگانه، و دو پیوست شامل چکلیست‌های کاربردی است.