افتخار و سعادت آن را داشتم تا در پنلِ مدیریتی با موضوع راهبری شرکتی در اولین جشنواره فجر مدیریت ایران (به ابتکار دانشگاه صنایع و معادن ایران، تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت) و نهمین جشنواره اعطای نشان لیاقت مدیریت ایران، در کنار جناب آقای دکتر اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای دکتر نظام‌الدین رحیمیان، استاد دانشگاه خاتم، و دکتر امیر جان‌نثاری، مدیر حسابرسی داخلی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) در خصوص راهبری شرکتی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و سایر موضوعات مرتبط مطالبی را برای مدیران ارشد صنایع مختلف بخش‌های عمومی و خصوصی، مقامات کشوری وزارت‌خانه‌ها، و اساتید و صاحب‌نظران مدیریت مطالبی را ارائه کنم.