کنترل‌های داخلی، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها و سازوکارهای موثر در راهبری شرکتی است. همچنین، ارزیابی وجود و کارکرد این کنترل‌ها، یکی از وظایف اصلی حسابرسان داخلی در هر پروژه‌ی حسابرسی است.

از سویی، بنا به تجربه‌ی من، فلسفه، چیستی و کارکردِ کنترل‌های داخلی، به‌خصوص، کنترل‌های عملیاتیِ غیرمالی، در بین حسابرسان داخلی به‌شدت دچار سوءبرداشت و بدفهمی شده است. علاوه بر آن، دانش و تجربه‌ی عمدتا ناکافی حسابرسان داخلی از حوزه‌های غیرمالیِ کسب‌وکار، بر ضعف‌شان پیرامون ارزیابی و کمک به طراحی کنترل‌های داخلی عملیاتی غیرمالی، افزوده است. 

تمرکز این کارگاه، بر توسعه و بهبود دانشِ حسابرسان داخلی و سایر علاقه‌مندان پیرامون این حوزه‌ی بسیار بااهمیت و کاربردی خواهد بود.

به باور من، یکی از مهم‌ترین مشکلات بنیادین فعلی حسابرسان داخلی در ایران، فقدان دوره‌های آموزشی متمرکز بر موضوعات غیرمالی، اما به‌شدت مرتبط با عملیاتِ واقعی حسابرسی داخلی بوده که تلاش ما در آکادمی راهبر، معطوف به رفع این نیاز بزرگ آموزشی است. برای ثبت نام زودهنگام (با تخفیف ۲۰ درصدی)، اینجا کلیک کنید.