فرهنگ سازمانی

حسابرسی فرهنگ سازمانی: گزارش نتایج

/auditing-culture

فرهنگ سازمان موضوع حساسی است. اما از آن حساس‌تر، نحوه گزارش مشکلات مرتبط با آن توسط حسابرسان داخلی پس از انجام یک پروژه‌ی رسیدگی است. در این مطلب، چند نکته مهم برای انجام موثرتر این کار را مرور می‌کنیم.


گزارش یافته‌های نامشهود

/intangible-findings

گزارش یافته‌های مشهود نتایج یک پروژه حسابرسی داخلی می‌تواند تا حد زیادی چالش برانگیز باشد. برای نمونه، چطور می‌خواهید رفتار یک مدیر میانی که با زورگویی با کارکنانش رفتار می‌کند را در قالب یک گزارش رسمی حسابرسی داخلی منعکس کنید؟ در این مطلب در خصوص این موضوع صحبت کرده‌ام.


مانند یک متقلب فکر کنید!

/fraud-investigation

مثلث تقلب در میان ما حسابرسان مشهور است؛ «انگیزه یا فشار»، «فرصت» و «توجیه گری» اضلاع این شکل هندسیِ دوست داشتنی برای حسابرسان هستند. در این میان، شرکت‌ها تنها قادر به مدیریت ضلع یا مولفه‌ی 《فرصت》 هستند. اما من در این نوشته کوتاه 1300 کلمه‌ای، به نقل از رهنمودِ حسابرسی فرهنگ سازمانی انجمن حسابرسان داخلی (IIA)، به موضوعی شخصی و ذهنی‌تر، یعنی «توجیه‌گری» پرداخته‌ام.