مصاحبه

مصاحبه با افراد دشوار در حسابرسی داخلی و راه‌کارهای غلبه بر آن

/difficult-people

در طول انجام یک پروژه، حسابرسان داخلی گاها مجبور می‌شوند با مدیران یا کارکنانی جلسات مصاحبه را برگزار کنند که در گروه آدم‌های دشوار طبقه‌بندی می‌شوند. در این نوشته، به بررسی سه موضوع مهم به مثابه نشانه‌های کلاسیک افراد دشوار (در تعامل‌شان با حسابرسان داخلی) و ارائه راه‌کارهایی عملی برای غلبه بر موانع تعامل موثر پرداخته‌ام.


هفت نکته کلیدی برای برگزاری اثربخش جلسات مصاحبه در رسیدگی‌های حسابرسان داخلی (قسمت دوم)

/interview-02

در قسمت دوم این نوشته پیرامون برگزاری اثربخش جلسات مصاحبه، هفت نکته عملی و تجربی برای بهبود اثربخشی و نتایج قابل حصول از برگزاری این‌گونه جلسات به‌حضور مخاطبان فرهیخته‌ی چارچوب تقدیم شده است. این نکات دربرگیرنده‌ی مهم‌ترین مواردی است که به گواهِ تجربه، باید در مرکز توجه حسابرسان داخلی قرار گیرد.


برگزاری اثربخش جلسات مصاحبه در رسیدگی‌های حسابرسان داخلی (قسمت اول)

/interview-01

مصاحبه یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات برای حسابرسان داخلی است. اغلب در مصاحبه‌ها اطلاعاتی به‌دست می‌آید که با سایر روش‌ها غیر قابل جمع‌آوری است. افراد مرتبط و درگیر فرآیند یا حوزه‌ی مورد رسیدگی، بهترین منبع اطلاعاتی برای آگاهی حسابرسان داخلی از ضعف سازوکار فرآیندها، سیستم‌ها یا کنترل‌های داخلی هستند. از سویی اما، برگزاری اثربخش جلسات مصاحبه نیازمند مهارت‌های ارتباطی ویژه است. حسابرسان داخلی تازه‌کار اغلب در این حوزه ضعف‌های جدی داشته که باید برای رفع آن فعالانه بکوشند. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتم دو مطلب در خصوص مصاحبه بنویسم. مطالب حاضر با بهره‌گیری از موضوعات و نکات مطرح شده در کتاب خوب راسل با عنوان «راهنمای جیبی حسابرسی داخلی» پیرامون مصاحبه تنظیم شده و راهنمایی کلی برای راهبری جلسات مصاحبه فرآهم می‌کند. در نوشته‌ی دوم، از تجربیات خودم پیرامون برگزاری جلسات مصاحبه و ارائه مفهومی جدید با عنوان «مثلث مصاحبه» خواهم نوشت.